درس:متون فقه: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۶: سطر ۶:
 
{{فهرست مقاله|گفتار سوم: تحصیلات مؤلف|گفتار سوم: تحصیلات مؤلف }}
 
{{فهرست مقاله|گفتار سوم: تحصیلات مؤلف|گفتار سوم: تحصیلات مؤلف }}
 
{{فهرست مقاله|گفتار چهارم: مقایسۀ شیخ انصاری با مرحوم صاحب جواهر|گفتار چهارم: مقایسۀ شیخ انصاری با مرحوم صاحب جواهر }}
 
{{فهرست مقاله|گفتار چهارم: مقایسۀ شیخ انصاری با مرحوم صاحب جواهر|گفتار چهارم: مقایسۀ شیخ انصاری با مرحوم صاحب جواهر }}
{{فهرست بخش|درس:متون فقه/فصل اول/بخش پنجم|بخش پنجم :گفتار چهارم}}
+
{{فهرست مقاله|گفتار پنجم: علت برتری فقه شیخ انصاری|گفتار پنجم: علت برتری فقه شیخ انصاری }}
 
{{فهرست بخش|درس:متون فقه/فصل اول/بخش ششم|بخش ششم :گفتار پنجم}}
 
{{فهرست بخش|درس:متون فقه/فصل اول/بخش ششم|بخش ششم :گفتار پنجم}}
 
{{فهرست فصل|درس:متون فقه/فصل دوم/کتاب مکاسب |فصل دوم:کتاب مکاسب}}
 
{{فهرست فصل|درس:متون فقه/فصل دوم/کتاب مکاسب |فصل دوم:کتاب مکاسب}}

نسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۴۸

فصل اول:مؤلف کتاب مکاسب

درآمدی بر درس متون فقه

گفتار نخست: ولادت و وفات مؤلف

گفتار دوم: شیخ انصاری شخصیتی بزرگ در فقه و اصول

گفتار سوم: تحصیلات مؤلف

گفتار چهارم: مقایسۀ شیخ انصاری با مرحوم صاحب جواهر

گفتار پنجم: علت برتری فقه شیخ انصاری

بخش ششم :گفتار پنجم

فصل دوم:کتاب مکاسب

بخش اول :گفتار اول

بخش دوم :گفتار دوم

بخش سوم:گفتار سوم

فصل سوم:کتاب دیگر شیخ

فصل چهارم:معانی‌ شرط‌(1)

بخش اول :معنای‌ حَدَثی‌

گفتار اول: کلام قاموس در معنای شرط

گفتار دوم: نقد شیخ بر کلام قاموس

گفتار سوم: بیان روایات دیگر در اثبات نظر شیخ

گفتار چهارم: علت ایراد شیخ به صاحب قاموس

گفتار پنجم: بررسی صحت یا عدم صحت ایراد شیخ به صاحب قاموس

گفتار ششم:دلایل شیخ در رد نظر صاحب قاموس