درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و پنجم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
نسخهٔ تاریخ ‏۶ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۲۷ توسط Njabari (بحث | مشارکت‌ها)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
Lamedameshgh.png
مشخصات درس
عنوان درس متون فقه جزایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
سرفصل های درس
فصل اول:درآمدی بر متون فقه جزا
فصل دوم:شرح کتاب حدود - حدّ زنا
فصل سوم:شرح کتاب حدود - راه های ثبوت زنا
فصل چهارم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (1)
فصل پنجم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (2) ( زنای محصنه ـ کیفیت اجرای حد سنگسار )
فصل ششم:شرح کتاب حدود - اقسام حد زنا (3)
فصل هفتم:شرح کتاب حدود - تتمه مبحث زنا
فصل هشتم:شرح کتاب حدود - لواط، سحق، قيادت
فصل نهم:شرح کتاب حدود - قذف (1)
فصل دهم:شرح کتاب حدود - قذف (2)
فصل یازدهم:شرح کتاب حدود - قذف (3)
فصل دوازدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسكرات (1)
فصل سیزدهم:شرح کتاب حدود - شرب مسکرات (2)
فصل چهاردهم:شرح کتاب حدود - سرقت (1)
فصل پانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (2)
فصل شانزدهم:شرح کتاب حدود - سرقت (3)
فصل هفدهم:شرح کتاب حدود - محاربه
فصل هجدهم:شرح کتاب حدود - وطی بهیمه
فصل نوزدهم:شرح کتاب حدود - وطی اموات ، استمناء
فصل بیستم:شرح کتاب حدود - ارتداد
فصل بيست و يكم:شرح کتاب حدود - دفاع مشروع
فصل بيست و دوم:شرح کتاب قصاص - كليات
فصل بيست و سوم:شرح کتاب قصاص - اكراه به قتل ، اشتراک در قتل (1)
فصل بيست و چهارم:شرح کتاب قصاص - اشتراک در قتل (2)، شرايط قصاص (1
فصل بيست و پنجم:شرح کتاب قصاص - شرايط قصاص (2)
فصل بيست و ششم:شرح کتاب قصاص - شرایط قصاص (3)
فصل بيست و هفتم:شرح کتاب قصاص - ادله اثبات قصاص
فصل بيست و هشتم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (1)
فصل بيست و نهم:شرح کتاب قصاص - قصاص اطراف (2) ، ملحقات كتاب قصاص (1)
فصل سی ام:شرح کتاب قصاص - ملحقات كتاب قصاص (2)


درآمد

در جلسه پيشين پس از بيان مسئله اشتراک در قتل، بيان شرايط قصاص را آغاز كرديم.

سخن پيرامون شرط اول از شرايط پنج گانه قصاص بود كه گفتيم بايد بين قاتل و مقتول در حريت و رقيت تساوی باشد. اين بحث در جلسه پيشين آغاز و ادامه آن به اين جلسه موكول شد.

در اين جلسه ابتدا حكم حالتی بيان می شود كه شخص حری دست يک فرد يا افراد بيشتری را قطع كند. در ادامه نيز مورد دوم از شرايط قصاص، يعنی تساوی در دين، مطرح می شود و در پايان حكم اجماعی قصاص مسلمان معتاد به قتل كفار ذمی بيان می شود.

مطالبی که در این فصل خواهیم داشت:

بخش اول:حكم شخص حری كه دست يک فرد يا افراد بيشتری را قطع كند
بخش دوم:دومين مورد از شرايط قصاص: تساوی در دين
بخش سوم:قصاص كردن مسلمانی كه به قتل اهل ذمه عادت كرده است
بخش چهارم:ذکر چند نكته