آدرس دهی بدون کلاس

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی اینترنت
مقاله بعدی:پروتکلICMP
مقاله قبلی:آدرس های زیرشبکه


CIDR) Classless Inter Domain Routing): آدرس دهی بدون کلاس

همانطور که قبلاً گفته شد، در شرایطی که از کلاس های آدرس برای تعیین آدرس شبکه های کامپیوتری مختلف در اینترنت استفاده میشد، در یک مسیریاب به ازای هر آدرس شبکه، یک مدخل در جدول پیشرانی مسیریاب وجود دارد که به مناسبترین لینک خروجی منتهی به آن شبکه اشاره مینماید. با گذر زمان و رشد شبکه ی اینترنت، وضعیت کلاسهای آدرس به شکلی شد که تمام آدرسهای کلاسهای A و B فروخته شد و فقط آدرسهای کلاس C قابل خریداری بودند. اما، ممکن است که تعداد سیستم های انتهایی موجود در یک شبکه بیشتر از تعداد سیستمهای انتهایی قابل تعریف با استفاده از آدرس یک شبکه ی کلاس C باشد که در این صورت، شبکه ی مورد نظر با چند آدرس شبکه ی C مشخص میگردد. به طور مثال، اگر سازمانی نیاز به راه اندازی شبکه ای با حدود 4000 سیستم انتهایی داشته باشد، مجبور است 16 آدرس شبکه ی کلاس C خریداری نماید. در این حالت، در جداول هدایت مسیریابهای حاضر در ستون فقرات اینترنت به ازای یک شبکه ی واحد 16 مدخل درج میشود که به مسیر منتهی به آن اشاره میکنند. بدین ترتیب، ساختار (آدرسهای بدون کلاس یا Classless) معرفی شدند که باعث کاهش چشمگیر حجم جداول هدایت در مسیریابها، به دلیل یکی شدن تمام مداخل مربوط به یک شبکه ی واحد متشکل از چند شبکه ی کلاس C میشود. به عنوان مثال، یک شبکه با 4000 سیستم انتهایی باعث ایجاد 16 مدخل در جدول پیشرانی نمیشود و تمام این 16 مدخل در یک مدخل تجمیع( Aggregate) میشوند. آدرسهای بدون کلاس که در محدوده ی فضای آدرسهای کلاس C تعریف میشوند (یعنی عدد سمت چپ آنها بین 191 و 224 است)، اگرچه که مثل قبل از دو بخش شناسه ی شبکه و شناسه ی سیستمهای انتهایی تشکیل شده اند، برخلاف کلاسهای آدرس A ، B و C این دو بخش دارای طول متغیری هستند. از آنجائیکه در آدرسهای بدون کلاس اندازه ی دقیق بخش شناسه ی شبکه مشخص نیست، لذا استفاده از یک الگوی شبکه برای مشخص کردن آن ضروری میباشد که بیتهای 1 در این الگو مشخص کنندهی شماره ی شناسایی شبکه هستند. در نتیجه، جدول موجود در مسیریابها شامل مداخلی میشود که به صورت مجموعه ی گام بعدی، شناسه ی شبکه، الگوی شبکه مشخص میگردند. این مدخلها مشخص میکنند که دستیابی به یک شبکه ی راه دور از طریق کدامیک از لینکهای خروجی مسیریاب ممکن است. با ورود یک بسته ی جدید به هر مسیریاب، آدرس مقصد آن با الگوهای شبکه ی موجود در هر مدخل AND میشود و در صورتی که یک انطباق مشاهده شد (نتیجه ی AND با شناسه ی شبکه ی صاحب الگوی شبکه برابر بود)، بسته به گام بعدی مشخص شده توسط آن مدخل ارسال میشود. ممکن است که بیش از یک الگوی شبکه در بیش از یک مدخل با بسته ی مورد نظر منطبق باشند که در این صورت، الگوی طولانیتر به منظور تعیین گام بعدی مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتی که هیچکدام از الگوهای زیرشبکه با آدرس مقصد بسته منطبق نباشند، بسته به یک لینک خروجی پیش فرض ارسال میشود.