آدرس های IP

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی اینترنت
مقاله بعدی:کلاس های آدرس IP
مقاله قبلی:قالب یک بسته ی IP


آدرسهای IP

تمام دستگاه های متصل به اینترنت اعم از کامپیوترهای رومیزی، تلویزیونها، تلفنهای هوشمند و حتی مسیریابها نیاز به یک آدرس IP به منظور برقراری ارتباط با دنیای اینترنت دارند. یک آدرس IP از چهار عدد ده دهی که با چهار نقطه از هم جدا شده اند نمایش داده میشود. با توجه به اینکه هر کدام از چهار قسمت تشکیل دهنده ی یک آدرس IP یک بایت داده را در خود جای میدهد، نمایش آدرس به صورت دهدهی در محدودهی 0.0.0.0 تا 255.255.255.255 قرار میگیرد. اما، امکان استفاده از تمام این آدرس ها در فضای اینترنت وجود ندارد و برخی از این آدرسها برای اهداف خاصی رزرو شده اند. جدول 1 نمایش دهنده ی برخی از آدرس های رزرو شده و کاربرد آنها است.

Mef3j1.PNG

قبلاً گفته شد که اینترنت از اتصال مجموعه ی شبکه های کامپیوتری تشکیل شده است و این شبکه های کامپیوتری دربرگیرنده ی سیستم های انتهایی متصل به اینترنت می باشند. در نتیجه، هر آدرس IP مشخص کننده ی یک سیستم انتهایی از دو بخش تشکیل شده است که یکی از آنها شماره ی شناسایی شبکه ی

صاحب آن سیستم انتهایی است و بخش دیگر به شناسه ی سیستم انتهایی در آن شبکه اختصاص دارد. شکل 1 نمایش دهنده ی قالب یک آدرس IP است. بدیهی است که شماره ی شناسه ی یک شبکه برای تمام سیستم های انتهایی حاضر در آن شبکه یکسان است. تعداد بیتهای اختصاص یافته به بخش مشخص کننده ی شناسه ی سیستم انتهایی تعیین کننده ی حداکثر تعداد سیستم های انتهایی قابل استفاده در یک شبکه ی مشخص می باشد. طول بخش شناسه ی شبکه به کلاس آدرس آن شبکه بستگی دارد و در واقع، یک کلاس آدرس میتواند تعداد سیستم های انتهایی حاضر در یک شبکه را مشخص نماید. Mef3sh1.PNG

لازم به ذکر است که الزاماً هر کامپیوتری که به اینترنت متصل است از یک آدرس IP قابل مشاهده توسط سایر سیستم های انتهایی حاضر در اینترنت برخوردار نمی باشد. در واقع، یک سیستم انتهایی متصل به اینترنت ممکن است از یک آدرس معتبر (قابل مشاهده و ردیابی توسط سایر حاضرین در اینترنت) و یا یک آدرس غیر معتبر (غیرقابل مشاهده و ردیابی توسط سایر حاضرین در اینترنت) استفاده نماید. در بخش های بعد در رابطه با این مسأله صحبت خواهد شد. نکته ی حائز اهمیت دیگر در رابطه با آدرسهای IP این است که این آدرس ها از یک ساختار سلسله مراتبی برخوردار بوده و هر کدام شامل اطلاعات ارزشمندی در مورد نقشه ی شبکه و محل یک سیستم انتهایی در شبکه ی اینترنت می باشد.