آزمون اعتبارسنجی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:آزمون سیستم
مقاله قبلی:آزمون جامعیت

آزمون اعتبارسنجی

در پایان آزمون تلفیقی ، نرم افزار به صورت کامل به شکل بسته ای مونتاژ میشود.در این مرحله خطاهای عمل کننده به عنوان رابط شناسایی و تصحیح شده اند و آزمون اعتبار سنجی یا تصدیق آغاز میشود. تصدیق و تائید اعتبار یعنی اینکه وظایف انجام شده توسط نرم افزار بصورت منطقی مورد قبول و مطابق با انتظارات مشتری باشد. انتظارات منطقی در مشخصات نیازمندیهای نرم افزار – یعنی سندی که توصیف کننده تمام ویژگیهای آشکار نرم افزار باشد – تعریف شده است.

معیار آزمون اعتبارسنجی

تصدیق و تائید نرم افزار از طریق مجموعه ای از آزمونهای جعبه سیاه که نشان دهنده مطابقت با شرایط می باشد ،حاصل میشود. در طرح آزمون انواع آزمونهایی که قرار است انجام شود به صورت خلاصه بیان شده و رویه ای برای آزمون همه موارد آزمودنی تعریف خواهد شد.

بعداز انجام هر یک از موارد آزمون تصدیقی یکی از دو شرایط احتمالی زیر وجود خواهد داشت:

  • برنامه با آنچه مشتری خواسته مطابقت دارد.
  • در برنامه اشکالاتی دیده میشود.

آزمون الف و ب ( آلفا و بتا )

پیش بینی نحوه استفاده واقعی از نرم افزار توسط مشتری برای فرد تکمیل کننده نرم افزار(برنامه نویس) غیرممکن میباشد.خروجیهای واضح و آشکار از نظر برنامه نویس و فرد آزمون کننده ممکن است برای مشتری واضح نباشند و ....

خلاصه اینکه وقتی برنامه ای برای مشتری تولید میشود مجموعه ای از آزمونهای پذیرش نیز باید انجام شوند تا مشتری بتواند تمام شرایط موجود در نرم افزار را تصدیق و تائید کند.برای این منظور این آزمایشات باید در دوره های زمانی هفتگی یا ماهانه انجام شوند تا امکان کشف خطاهای انباشته شده که موجب ازکار افتادن سیستم در طول زمان میشوند، میسر گردد.اما اگر نرم افزار برای تعداد زیادی از کاربران طراحی شده باشد امکان آزمونهای پذیرش توسط همه ممکن است امکان پذیر نباشند.در چنین مواردی از دو آزمون آلفا و بتا به شرح زیر استفاده می کنیم.

آزمون آلفا در محل توسعه و تکمیل نرم افزار توسط مشتری انجام میشود که فرد تکمیل کننده نرم افزار نیز حضور دارد و خطاها را رفع می نماید.پس آزمون آلفا در محیطی کنترل شده انجام میگیرد.

آزمون بتا در محل مشتری و توسط کاربر نهایی انجام میشود که فرد تکمیل کننده نرم افزار حضور ندارد.مشتری تمام مشکلات را ثبت کرده و در فواصل زمانی مناسب به تکمیل کننده گزارش می دهد تا آنها را اصلاح نماید و در پایان این مرحله نرم افزار نهایی به مشتریان ارائه میشود.