آزمون سیستم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:هنر اشکال زدایی
مقاله قبلی:آزمون اعتبارسنجی

آزمون سیستم

از آنجایی که نرم افزار فقط جزئی از یک سیستم بزرگتر کامپیوتری است پس ممکن است حتی اگر نرم افزار نیز به درستی کار کند عدم کارکرد درست بقیه اجزای کامپیوتر باعث بروز مشکل شوند که هنگام مواجه شدن با مشکل در کامپیوتر هر کدام از اجزا دیگری را مقصر می دانند .مهندسین نرم افزار به جای افراط در این موارد باید به مشکلات بالقوه رابطها بپردازند و مسیرهای کنترل خطاها که تمام اطلاعات وارد شده از سایر اجزای سیستم را می آزمایند، طراحی کند و خلاصه مشکل را تشخیص و رفع نمایند. برای این منظور به انواع آزمونهای سیستم که برای سیستمهای نرم افزاری مفید هستند اشاره میشود.

آزمون بازیابی

بسیاری از سیستمهای کامپیوتری باید از معایب موجود در کامپیوتر خلاص شوند و در محدوده زمانی از پیش تعیین شده ای پردازش را انجام دهند و پردازش خطا موجب از کار افتادن کل برنامه نشود.

آزمون بازیابی یا ترمیم نرم افزار را وادار می کند تا به طرق مختلف خراب شود و تصدیق می کند که ترمیم به طرز صحیحی انجام شده است.

اگر بهبود خودکار باشد صحت شروع مجدد مکانیسمهای کل بازرسی ، صحت بهبود داده ها و صحت شروع مجدد ارزیابی میشوند ولی اگر بهبود به مداخله انسان نیاز داشته باشد میانگین زمان برای ترمیم ارزیابی میشود تا مشخص شود که زمان این کار قابل قبول است یا خیر؟

آزمون امنیتی

هر یک از سیستمهای کامپیوتری کنترل کننده اطلاعات حساس یا قادر به انجام اقداماتی هستند که به خطر انداختن منافع افراد را به دنبال دارد. با توجه به این موارد و هزاران مورد دیگر افرادی قصد نفوذ به سیستم و دستکاری اطلاعات را دارند.

آزمون امنیتی سعی دارد به تصدیق و تائید این امر بپردازد که مکانیسمهای حفاظتی ایجاد شده در سیستم در حقیقت از نفوذ غیرقانونی افراد جلوگیری می کنند و از سیستم محافظت می نمایند.

در طول آزمون امنیت فرد آزمون کننده نقش افرادی را بازی می کنند که مایل هستند در سیستم نفوذ کنند.فرد سعی می کند اسم و رمزها ررا کشف نماید یا به کمک نرم افزارهای خارجی از مسیرهای دفاعی گذشته و وارد سیستم شود و یا ازروی عمد خطاهایی را در سیستم ایجاد نماید و .....

آزمون فشار

آزمونهای فشار برای مواجه ساختن برنامه با موقعیتهای غیرعادی طراحی میشوند.آزمون فشار سیستم را به شکلی اجرا می کند که سیستم در آن حالت به منابعی از نظر مقدار و دفعات و حجم غیرعادی نیاز خواهد داشت . مثلا کارهایی همچون بالا بردن میزان و تعداد ورودیها، مواردی که به حداکثر حافظه نیاز دارند. به طور کلی فرد آزمون کننده باید برای از کار انداختن برنامه و تفکیک آن تلاش کند.

نسخه ای از آزمون فشار تکنیکی به نام آزمون حساسیت است که سعی دارد ترکیبات داده ای مختلف در محدوده گروههایی از داده های معتبر را که بی ثباتی یا فرآیند نادرست را بوجود می آورند ، کشف کند.


آزمون عملکرد

این آزمون برای آزمودن عملکرد نرم افزار در زمان کار و در محدوده بافت سیستم تلفیقی طراحی شده است.در تمام مراحل فرآیند آزمون انجام میشود.حتی در سطح واحد نیز عملکرد هر یک از پیمانه ها باید مورد ارزیابی قرارداده شود.با این وجود این کار تا زمانی که تمام اجزای سیستم به طور کامل با یکدیگر تلفیق شده اند و یا به عبارت دیگر تا زمانی که عملکرد واقعی سیستم مشخص نشده ، آزمون عملکرد نیز انجام نخواهد شد.این آزمونها اغلب با آزمون فشار انجام میشوند و معمولا به کاربرد وسایل سنجش سخت افزاری و نرم افزاری نیاز دارند.یعنی برای ارزیابی میزان مصرف منابع به شکل دقیق انجام این آزمون ضروری می باشد.