آزمون واحد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:آزمون جامعیت
مقاله قبلی:یک رهیافت راهبردی برای آزمون نرم افزار

آزمون واحد

در آزمون واحد بر تعیین صحت کوچکترین واحد طراحی نرم افزار یعنی جزء و مولفه نرم افزاری یا پیمانه نرم افزاری تاکید میشود.

در آزمون واحد :

  • رابط پیمانه برای مطمئن شدن از جریان یافتن صحیح اطلاعات به واحد مورد آزمون و خارج شدن صحیح اطلاعات از این واحد تست میشود.
  • ساختار داده های محلی برای اطمینان از اینکه داده ها موقتا ذخیره شده و یکپارچگی خود را در طول تمام مراحل موجود در اجرای الگوریتم حفظ می کنند تست میشوند.
  • مطمئن شدن از عملکرد مناسب و صحیح پیمانه ها در مرزهای ایجاد شده برای محدود سازی فرآیند.
  • تمام مسیرهای مستقل در سرتاسر ساختار کنترل برای اطمینان از اینکه تمام دستورات تست می شوند.
  • آزمون جریان داده ها که بایدقبل از تمام آزمونهای دیگر انجام گیرد چون اگر اطلاعات بطور صحیح وارد یا خارج نشوند سایر آزمونها نیز مورد تردید واقع میشوند.
  • آزمون مرزها آخرین و شاید مهمترین کاری است که باید در مرحله آزمون واحد انجام گیرد چون برنامه ها اغلب در مرزهای خود دچار مشکل میشوند مثلا عنصر آخر آرایه یا حداکثر مقدار و ...

طراحی خوب و مناسب حکم می کند که شرایط خطا توسط برنامه نویس پیش بینی شده و در صورت وقوع آن شرایط برنامه بتواند به درستی تصمیمات لازم را بگیرد. بوردان این روش را روش ضد خطا نامیده است.

رویه های آزمون واحد

همانطور که گفتیم در آزمون واحد باید هر کدام از اجزا را به صورت جداگانه تست کرد و از آنجایی که هر جزء برنامه کاملی نیست پس باید برای تست کردن هر جزء باید یک برنامه رابط یا مؤلفه جایگزین طراحی شود و به کمک آن جزء را بیازماییم.

در محیط آزمون برنامه رابط یا درایور به جای برنامه اصلی داده ها را می گیرد و به جزء انتقال می دهد و نتایج را چاپ می کند. این برنامه ممکن است بصورت اورلود یا سربار ساخته شود.