اجرای احكام

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
مقاله بعدی:1- دوران پيش از اسلام يا دوران باستان
مقاله قبلی:دادرسيهای جزايی
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

آخرين مرحله دادرسيهای جزايی، اجرای احكام است . اجرای حكم ، تأمين كننده هدفهای دادرسی است .

هدفهای زيادی برای اجرای مجازات شناسايی شده است از جمله

اصلاح و تنبه متهم

ارضای خاطر شاکی

اعاده نظم جامعه

تخفيف عذاب اخروی

و بايد دانست كه فلسفه مجازات درمرحله اجرا تحقق می يابد. در حقيقت اين مرحله، مرحله نتيجه گيری است . انشای حكم به تنهايی كافی نيست و نمی تواند متهم را اصلاح و تنبيه كند.