احضار شاهد هنگام قصاص

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:لزوم آزمايش آلت قصاص
مقاله قبلی:حكم شک در استناد مرگ به جنايت واقع شده

احضار شاهد هنگام قصاص

(ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء) (احتياطا) فی إيقاعه علی الوجه المعتبر (وللمنع من حصول الاختلاف فی الاستيفاء) فينكره الولی فيدفع بالبينة؛ مستحب است هنگام قصاص دو شاهد عادل هم حضور داشته باشند تا هنگام قصاص احتياط شود و آن گونه كه شرعا معتبر است، قصاص انجام شود. همچنين احضار دو شاهد عادل برای اينكه در استيفا اختلاف حاصل نشود. و اگر اختلاف حاصل شد، مثلاً يكی ادعا كرد كه قصاص انجام نشد و ديگری ادعا كرد كه قصاص انجام شد، در اين صورت با شهادت دو عادل اين اختلافات به وجود نخواهد آمد.