ارتداد زنان

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:تحقق نيافتن اكراه در قتل
مقاله قبلی:مرتد ملی

ارتداد زنان

(والمرأة لا تقتل وإن كانت) ردتها (عن فطرة،ٍ بل تحبس دائما، وتضرب أوقات الصلوات) بحسبٍ ما يراه الحاكم (وتستعمل) في الحبس (في أسوأ الأعمال، وتلبس أخشن الثياب) المتخذة للبس عادة؛ اگر زن مرتد فطری باشد ، كشته نمی شود، بلكه حبس ابد می شود و در هر وقت نماز به مقداری كه حاكم تشخيص دهد، او را می زنند و شكنجه اش می دهند؛ يعنی، در حبس به اعمال شاقه وادارش می كنند و لباس های خيلی خشنی را بر او می پوشانند.

(وتطعم أجشب الطعام) وهو ما غلظ منه وخشن، قاله ابن الأثير. ويعتبر فيه عادتُها فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحا، و بالعكس يفعلُ بها ذلك كله (إلي أن تتوب أو تموت)؛ همچنين نامطلوب ترين غذا به او به معنای غذای خشن و نامطبوع است. در تشخيص غذای نامطبوع عادت زن « اجشب » داده می شود. ابن اثير گفته است كه مرتد اعتبار می شود؛ چون ممكن است كه غذايی كه خشن است، بر اثر عادت برای او صالح و گوارا شود و برعكس. از نظر رفتار و پوشاندن لباس و خوراندن طعام همين گونه با او رفتار می كنند تا اينكه يا توبه كند و يا از دنيا برود.

لصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) وغيرها في المرتدة عن الإسلام قال (عليه السلام): « لا تقتل و تستخدم خدمةً شديدة، وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، و تلبس أخشنُ الثياب، وتضرب علي الصلوات ». وفي خبرٍ آخر عنه: « المرأة تستتاب فإن تابت، وإلا حبست في السجن واُضرَّ بها ولا فرق فيها بين الفطرية والملية. » وفي إلحاق الخنثي بالرجل أو بالمرأة وجهان تقدما في الإرث، وأنَ الأظهر إلحاقه بالمرأة؛ به خاطر روايت صحيح حلبی از امام صادق (عليه السلام) و غير آن درباره زنی كه از اسلام مرتد شده است كه امام (عليه السلام) فرمود: « او را نمی كشند و مجبورش می كنند كارهای سخت انجام دهد و از خوراک و شراب منعش می كنند، مگر به اندازه ای كه جان او را نگه می دارد، و خشن ترين لباس ر ا بر او می پوشانند و در وقت نماز او را می زنند. » و در روايت ديگری از امام صادق نقل شده است: « زن را توبه می دهند. اگر توبه كند، رهايش می كنند و اگر توبه نكند، در زندان حبس و مورد آزار و اذيت واقع می شود. » در زن مرتد، فرقی ميان ارتداد فطری و ملی نيست و حكمشان يكی است.

در اينكه آيا خنثی ملحق به مرد می شود يا زن، دو وجه است كه هر دو وجه را در ارث ذكر كرديم. اظهر اين است كه او را نكشند و در احكامی كه گفته شد، به زن ملحق شود.