ارسال پارامترها به سازنده های کلاس پایه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
برنامه نویسی پیشرفته
مقاله بعدی:توابع همنام در کلاس های پایه و مشتق
مقاله قبلی:استفاده از سازنده ها و مخرب ها در کلاس های مشتق


ارسال پارامترها به سازنده های کلاس پایه:

برای این منظور، از یک حالت توسعه یافته در اعلان سازنده ی کلاس مشتق استفاده می کنیم که آرگومان ها را به یک سازنده ی کلاس پایه ارسال می کند. شکل کلی آن به صورت زیر است:

...,(لیست آرگومان ها) کلاس پایه 2,(لیست آرگومان ها) کلاس پایه ی 1: (لیست آرگومان ها) سازنده ی کلاس مشتق

{

بدنه سازنده ی کلاس مشتق

}

در این جا کلاس های پایه 1و2 و ... اسامی کلاس هایی هستند که کلاس مشتق از آن ها به ارث برده می شود. توجه داشته باشید که اعلان سازنده ی کلاس مشتق با کولن (:)، از مشخصات کلاس پایه جدا می شود و مشخصات کلاس پایه نیز در حالتی که کلاس مشتق از چند کلاس به ارث برده شده باشد، با کاما از هم جدا می شوند.