استقلال داده ای

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
پایگاه داده
مقاله بعدی:عمليات در ديدهای رابطه‌ای
مقاله قبلی:ديدهای رابطه‌ای


تعریف

وابسته نبودن برنامه‌هاي كاربردي به داده‌هاي ذخيره‌شده

انواع استقلال داده‌اي

1-استقلال داده‌اي فيزيكي

عبارتست از مصونيت ديدهاي كاربران و برنامه‌هاي كاربردي در قبال تغييرات در سطح داخلي-فيزيكي پايگاه داده‌ها

مثل: طول فیلد، مکان فیلد در رکورد، ساختار فایل، شیوه دستیابی به رکوردها

چرا استقلال داده‌اي فيزيكي در سيستمهاي رابطه‌اي جديد كاملا تامين است؟

زیرا:

1- كاربران سطح خارجي در محيطي كاملا انتزاعي عمل مي‌كنند و برنامه‌هاي كاربردي در اين سطح با فايلينگ پايگاه داده‌ها تماس ندارند.

2- بين سطح خارجي و داخلي، يك سطح انتزاعي ديگر واسط است و مانع تاثيرپذيري برنامه‌هاي سطح خارجي از تغييرات درفايلينگ پايگاه داده‌ها مي‌شود.

2-استقلال داده‌اي منطقي

عبارتست از مصونيت ديدهاي كاربران و برنامه‌هاي كاربردي در قبال تغييرات در سطح ادراكي پايگاه داده‌ها

تغيير در سطح ادراكي يعني تغيير در طراحي منطقي پايگاه داده‌ها و تغيير در شماي ادراكي

اين تغيير معمولا منجر به تغيير مناسب در سطح فايلينگ پايگاه مي‌شود.

تغيير در سطح ادراكي دو وجه دارد:

1- رشد پايگاه در سطح ادراكي (مثل صفت یا موجودیت جدید)

2- سازمان‌دهي مجدد پايگاه در سطح ادراكي (مثل تجزیه عمودی یک رابطه به دو رابطه)