استقلال کارکردی و پیمانه سازی کارا

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:چسبندگی و پیوستگی
مقاله قبلی:رویه نرم افزار

استقلال کارکردی

استقلال کارکردي از طريق ايجاد پيمانه هايي با عملکرد يک منظوره و عدم ارتباط بيش از حد با پيمانه هاي ديگر، تحقق می يابد.

اهميت استقلال در اين است که توسعه نرم افزاري با پيمانه‍اي شدن کارآمد يعني پيمانه هاي مستقل آسان‍تر است، نگهداري و آزمون پيمانه هاي مستقل ساده تر است، انتشار خطا کاهش می يابد و پيمانه هايي با قابليت استفاده مجدد امکان پذير مي‍گردد.

استقلال با دو معيار کيفي ارزيابي مي‍گردد: انسجام و اتصال (چسبندگي و پيوستگي)


ابداعات طراحی برای پیمانه سازی کارا

  • اولين تکرار ساختار برنامه را به‍منظور کاهش اتصال و بهبود انسجام، مورد ارزيابي قرار دهيد.
  • سعي کنيد ساختارهايي با گنجايش خروجي زياد را به حداقل رسانده و همان‍طور که عمق افزايش مي‍يابد، براي گنجايش ورودي تلاش کنيد.
  • حوزه تاثير يک پيمانه را در محدوده دامنه کنترل همان پيمانه حفظ کنيد.
  • رابطه هاي پيمانه را به منظور کاهش پيچيدگي و حشو و بهبود سازگاري مورد ارزيابي قرار دهيد.
  • پيمانه هايي را تعريف کنيد که کارشان قابل پيش‍بيني است اما از پيمانه هاي بسيار محدود کننده اجتناب کنيد.
  • براي پيمانه هايي با ورودي کنترل شده تلاش نموده و از اتصالات نامعقول خودداري کنيد.