اشاره گرها و رشته ها

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
برنامه نویسی پیشرفته
مقاله بعدی:اشاره گر به اشاره گر
مقاله قبلی:اشاره گرها و آرایه ها


اشاره گرها و رشته ها:

چون رشته ها نوعی آرایه از جنس کاراکتر هستند، بین آنها و اشاره گرها ارتباط نزدیکی وجود دارد. روش های مقدار دهی اولیه به اشاره گری از رشته ها:

char *c="ali";

char * str[4]={"ali" , "ahmad" , "reza" , "mohammad"};

مثال: تابعی بنویسید که رشته ای را به عنوان پارامتر ورودی گرفته و تمام حروف کوچک آن را به حروف بزرگ تبدیل کند.


void change(char *str)
 {
  while (*str)
   if (*str>='a' && *str<='z')
    *str -=32;
 }