اشتراک دو زن در قتل يک مرد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:اشتراک جمعی از زنان در قتل يک مرد
مقاله قبلی:تحقق اكراه در غيرقتل

اشتراک دو زن در قتل يک مرد

الثالثة: لو اشترك في قتله أي قتل الذكر (امرأتان قتلتا به) (ولا رد) إذ لا فاضل لهما عن ديته؛ اگر دو زن در قتل یک مرد شريک باشند، هر دو را می كشند و چيزی هم به آنها نمی دهند؛ زيرا چيزی از ديه يک مرد اضافه نمی ماند.

وله قتل واحدة وترد الأخري ما قابل جنايتها و هو ديتها ولا شيء للمقتولة؛ در اين صورت ولی دم می تواند يكی از زنان را بكشد و زن ديگر را نكشد. در اين صورت زنی كه زنده مانده است، بايد نصف ديه جنايتش را بپردازد و چيزی هم به زنی كه قصاص می شود، نمی دهند؛ چون جان وی به اندازه نصف جان مقتول است. پس زنی كه زنده می ماند بايد نصف ديه كامل يک مرد را به ولی دم بدهد. زنی هم كه قصاص می شود، طلبی ندارد و نمی تواند چيزی مطالبه كند.