اصلی ترين دليل پذيرش مرور زمان

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
مقاله بعدی:مرور زمان در ايران
مقاله قبلی:دلايل مخالفان مرور زمان در مخالفت با اين تأسيس حقوقی
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

در دنيای امروز مهم ترين دليلی كه درباره ضرورت پذيرش مرور زمان بيان می شود، عبارت است از اينكه گذشت زمان اثبات جرم را با مشكل روبه رو می كند. دلايل و مستندات ارزش خود را از دست می دهند. اگر شاهدی وجود دارد با گذشت زمان يا آن واقعه را فراموش می كند و يا شخص فوت می كند. از اينرو احتمال اشتباههای قضايی افزايش می يابد؛ بنابراين بهتر آن است كه مسئله مرور زمان پذيرفته شود.