اصل استقلال امضاها

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:وصف تجریدی اسناد تجاری
مقاله قبلی:بررسی شرط عدم مسئولیت در سند تجاری


این اصل بدین معناست که هر امضاکننده‌ای مستقل از دیگر مسئولین و امضاکنندگان سند در مقابل دارندۀ آن مسئول است و اگر یکی از مسئولین سند تجاری به دلیل قانونی از مسئولیت معاف شود سایر امضاکنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند، مگر اینکه آن دلیل قانونی در مورد آنها هم صدق کند. این اصل در قانون تجارت ما صریحاً‌ ذکر نشده است، ولی دکترین و رویۀ قضایی مستند به مادۀ 249 ق. ت. و مسئولیت تضامنی هر یک از متعهدین سند تجاری، نتایج این اصل را پذیرفته است.

در ماده ی 7 کنوانسیون 1930 ژنو در مورد برات و سفته آمده است:

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده‌اند،‌ به قوت خود باقی است.

این قاعده به موجب مادۀ 77 کنوانسیون شامل سفته هم می‌شود. مادۀ 10 کنوانسیون 1931 ژنو در مورد چک نیز عیناً آن را پذیرفته است. در کنوانسیون آنسیترال نیز اگرچه مادۀ خاصی به اصل استقلال امضاها اختصاص داده نشده است، ولی در مواد مربوط به جعل امضاها و اهلیت امضاکنندگان و مسئولیت تضامنی آنها، اصل استقلال امضاها لحاظ شده است.