اصول طراحی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:مفاهیم طراحی
مقاله قبلی:فرایند طراحی

اصول طراحی

طراحي نرم افزار هم يک فرآيند است و هم يک مدل.

اصول طراحي داويس

  • باريک بيني نبايد در فرآيند طراحي وجود داشته باشد.
  • طراحي بايد قابل رديابي به مدل تحليلي باشد.
  • طراحي نبايد دوباره کاري باشد.
  • طراحي بايد فاصلة عقلاني بين نرم افزار و مسئله موجود در جهان واقعي را به حداقل برساند.
  • طراحي بايد از يکنواختي و يکپارچگي برخوردار باشد.
  • ساختار طراحي حتي در صورت مواجهه با داده‍هاي غيرعادي، رويدادها يا شرايط کاري، بايد به آرامي از کار بايستد.
  • طراحي به معناي برنامه‍نويسي نيست و برنامه‍نويسي نيز به معناي طراحي نمي‍باشد.
  • طراحي بايد ضمن شکل‍گيري، از نظر کيفي مورد ارزيابي قرار گيرد نه بعد از اتمام.
  • طراحي بايد به‍منظور به حداقل رساندن خطاي مفهومي مرور شود.


عوامل بيروني کيفيت

آن دسته از خصوصيات هستند که به راحتي توسط کاربران قابل مشاهده است (مثل سرعت، اعتبار، صحت و قابليت کارايي).

عوامل داخلي کيفيت

براي مهندسين نرم افزار حائز اهميت است و از ديد فني به طراحي با کيفيت بالا منجر مي‍شوند. براي دستيابي به عوامل داخلي کيفي، طراح بايد مفاهيم اصلي طراحي را درک کند.