اعداد مثبت و منفی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مدار منطقی
مقاله بعدی:روش نمایش اعداد منفی
مقاله قبلی:درس:مدار منطقی

همان گونه که پيشتر اشاره شد براي فهماندن هر چيز به کامپيوتر آن را بايد به صورت سطوح ولتاژي صفر و يک بيان نمود. در نتيجه علامت منفي اعداد منفي را هم بايد به نحوي به اين صورت براي کامپيوتر مدل کرد.

براي اينکه نمايش اعداد منفي امکان‏پذير باشد يک بيت به اعداد اضافه مي شود که اصطلاحا بيت علامت خوانده مي شود. بنا به قرارداد اگر عدد مثبت باشد مقدار اين بيت صفر در نظر گرفته مي شود و اگر عدد منفي باشد مقدار آن روي يک تنظيم مي گردد. در نتيجه وقتي مثلا گفته مي شود اعداد ما 32 بيتي هستند منظور آن است که عدد شامل 1 بيت علامت و 31 بيت مقدار است.

نکته 2: اين نحوه نمايش يک عدد، نمايش مقدار-علامت خوانده مي شود. در اين نمايش يک بيت علامت وجود دارند و ساير بيت ها به عنوان بخش مقدار در نظر گرفته مي شوند.

نکته 3: زماني که اطمينان داشته باشيم که مي خواهيم فقط با مقادير مثبت کار کنيم مي توانيم تمام بيت ها (و از جمله بيت علامت) را به عنوان بيت هاي مقدار در نظر بگيريم. به اعدادي که تمام بيت هاي آن مقدار فرض شده اند اعداد بي علامت و به اعدادي که بيت علامت برايشان در نظر گرفته شده اعداد علامت دار گفته مي شود.