اعمال بر روی اشاره گرها

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
برنامه نویسی پیشرفته
مقاله بعدی:اشاره گرها و آرگومان توابع
مقاله قبلی:نحوه تعریف اشاره گر


اعمال بر روی اشاره گرها:

1- عمل انتساب:

int a = 10, *p1, *p2;

p1=&a;

p2 = p1;

cout<<*p2;

خروجی این کد 10 است.

2- عمل محاسباتی: جمع - تفریق- مقایسه

int a=10;

int b=20;

int *p;

p=&a;


cout<<*p;

محتویات آدرسی که p به آن اشاره می کند چاپ می شود یعنی 10

cout<<*++p;

اول ++ می شود یعنی 2 واحد اضافه می شود بعد محتویاتش چاپ می شود.

cout<<*p++;

اول محتویاتش چاپ می شود و بعد 2 واحد اضافه می شود یعنی 10.

cout<<(*p)++;

اول 10 را چاپ می کند و سپس محتویات خانه p را یک واحد اضافه می کند یعنی 11 می شود.