اقرار كمتر از چهار بار

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:شهادت كمتر از چهار شاهد
مقاله قبلی:مجازات كودک و مجنون

اقرار كمتر از چهار بار

(ولو أقرّ به دون الأربع لم يحد) كالإقرار بالزني؛ اگر فاعل يا مفعول كمتر از چهار بار اقرار كنند، همان گونه كه در زنا گفته شد، حد بر آنها جاری نمی شود.

(وعزّر) بالإقرار ولو مرة ويمكن اعتبار المرتين كما في موجب كل تعزير وسيأتي؛ اگر شخصی تنها يک بار به لواط اقرار كند، تعزير می شود. البته ممكن است گفته شود كه اگر دو بار اقرار كند، تعزير می شود؛ اما اگر يک بار اقرار كند، تعزير نمی شود. زيرا در مجازاتهای موجب تعزير، دو بار اقرار لازم است كه توضيح آن در ادامه خواهد آمد.

وكذا الز ني ولم يذكره ثم؛ زنا هم مانند لواط است و اگر دو بار به زنا اقرار كند، تعزير می شود. با اين حال مصنّف حكم زنا را در صورت اقرار كمتر از چهار بار در باب زنا ذكر نكرده است.