الفاظ مورد قبول برای اعلام گذشت

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

قانون گذار برای گذشت تشريفات خاصی تعيين نكرده است . گذشت با هر لفظ و عنوان و جمله ای می تواند تحقق يابد . مهم اين است كه مفهوم آن بايد نشانگر وجود مصالحه بين متهم و شا كي باشد . در عرف قضايي ما كلمات يا جملاتي از قبيل «گذشت مي كنم »,«ديگر شكايتي ندارم »,« صلح كرديم »و « آشتي نموديم », همگی نشانگر اين است كه بين شاكی و متهم مصالحه وجود دارد. ولي بايد دقت داشته باشيم كه مسئله صلح بايد با فعل ماضی ادا شود: « گذشت كردم » ,«ديگر شكايتي ندارم » الی آخر.و يا در نهايت با فعل مضارعی كه به ماضی خيلي نزديك دلالت داشته باشد مثل « گذشت می كنيم » و نظاير اينها.