امكان حكم كردن بر اساس علم حاكم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:تفخيذ
مقاله قبلی:شهادت كمتر از چهار شاهد

امكان حكم كردن بر اساس علم حاكم

(ويحكم الحاكم فيه بعلمه) كغيره من الحدود، لأنه أقوي من البينة؛ در باب لواط نيز مانند ابواب ديگر حدود، حاكم می تواند به علم خود عمل كند ، هرچند شاهد يا اقراری در كار نباشد ؛ برای مثال اگر خود حاكم لواط را ببيند، چون علم او از بينه معتبرتر است، بنابراين می تواند به علم خود عمل كند و حد را بر لواط كننده ها جاری نمايد . همان گونه كه بينه حجت است و با آن لواط ثابت می شود، با علم حاكم هم كه از بينه قوی تر است، لواط می تواند ثابت شود.

(ولا فرق) في الفاعل والمفعول (بين العبد والحر هنا) أي: في حالة علم الحاكم وكذا لا فرق بينهما مع البينة كما مر؛ در صورت اثبات لواط به واسطه علم حاكم، چه در فاعل و چه در مفعول، تفاوتی ميان بنده و آزاد وجود ندارد. همچنين در صورت اثبات لواط با بينه نيز تفاوتی ميان آزاد و بنده وجود ندارد. اما در حالت اقرار، اقرار عبد جرمی را ثابت نمی كند؛ زيرا او متعلق به مولای خود است و در واقع مولا بايد اقرار كند، در حالی كه او اقرار نكرده است.

در اين بخش چند حكم درباره عبد وجود دارد كه آنها را بيان نمی كنيم.