انتگرال توابع مختلط

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
ریاضی مهندسی
مقاله بعدی:قضیه انتگرال کوشی - گورسا
مقاله قبلی:هندسه توابع تحلیلی ، نگاشت همدیسی و توابع مقدماتی

نکته  :

انتگرال را تنها در یک مورد می توان تعریف کرد که آن هم انتگرال خط است.

نکته  :

انتگرال تابع مختلط تنها یک جا تعریف می شود و آن هم روی خم است .


در مواردی که چند ناحیه است، ناحیه ها را تقسیم میکنیم و تک تک انتگرال ها را محاسبه و باهم جمع میکنیم.


حاصل انتگرال را به دست آورید؟


پاسخ :

عبارت 1 نیمه بالایی و عبارت 2 نیمه پایینی است که هرکدام را جدا محاسبه میکنیم.


نیمه بالایی یا  :


نیمه پایینی یا  :


در نتیجه :