انواع ارتباطات

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:نمودار حالت گذار
مقاله قبلی:مدل سازی داده ها

انواع ارتباطات

1) رابطه وابستگی

برای نشان دادن ارتباط بین دو شئ که یکی از وجود دیگری آگاه است، از آن استفاده می کند به کار برده می شود.

اگر تغییری در شئ مورد استفاده رخ دهد شئ استفاده کننده نیز تاثیر می پذیرد و این رابطه ضعیف ترین نوع رابطه است که می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد مثلا بیمار و دارو رابطه یک طرفه دارند. بیمار به دارو با بیمار و پزشک رابطه دوطرفه دارند.

Link1-2-1.PNG

Link1-2.PNG

2) رابطه انجمنی

رابطه ای ساختاری است که نشان دهنده صفات یک شئ با صفات دیگر رابطه دارد به طوری که دو شئ (چند شئ) برای بازه ای از زمان با همدیگر تعامل دارند.

این نوع رابطه قوی تر از نوع قبلی است.

3) رابطه تجمعی

نشان می دهد که یک شئ از چند شئ دیگر تشکیل شده است(مونتاژ شده). شئ کل مالک اشیاء جزء محسوب می شود ولی شء جزء می شتواند به صورت جدا و مستقل وجود داشته باشد وقتی با مرگ شئ کل اشیاء دیگر می توانند هم چنان به حیات خود بپردازند.

4) رابطه ترکیب

این رابطه ترکیب چند شئ می باشد به طوری که با مرگ شئ اصلی اشیاء دیگر نیز از بین می روند. شئ اصلی مسئول ایجاد مدیریت و مرگ اجزای خود است.

این رابطه قوی ترین نوع رابطه است.

5) رابطه تعمیم یا وراثت

در این رابطه یک شئ به نام فرزند از یک شئ دیگر به نام پدر ارٍ می برد. این رابطه به نام رابطه وراثت نیز نام گذاری شده است یعنی علاوه بر اینکه شئ فرزند دارای صفات ویژه ای برای خود می باشد برخی صفات خود را از شئ پدر به ارث می برد.

Verasat.PNG

وسعت صفات :

  • سطح عمومی : خودش و همه ارث می برند.
  • سطح خصوصی : فقط خودش ارث می برد.
  • سطح حفاظت شده : فقط خودش و فرزندانش ارث می برند.


نکته
اگر سطح عمومی را انتخاب کنیم همه فرزندانش هم ارث می برند و هم فرزندان فرزندانش (تا آخر) همه ارث می برند. اگر سطح خصوصی را انتخاب کنیم فقط خودش تنها ارث می برد و اگر سطح حفاظت شده باشد فقط خودش و فرزندان خودش و فرزندان فرزندان آن ها ارث می برند.