انواع انتزاع

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:پالایش
مقاله قبلی:مفاهیم طراحی

انتزاع ( تجرید)

مجرد سازي يکي از راه هاي اساسی غلبه بر پيچيدگی ها است.

وقتي براي هر مسئله به دنبال راه حل پيمانه‎اي باشيم، بسياري از سطوح انتزاع نيز مطرح مي‍گردند. در بالاترين سطح انتزاع، راه حل با به کارگيري زبان محيط مسئله و به صورت کلي بيان مي‍شود. در سطوح پايين تر انتزاع، جهت گيري و گرايش بيشتر رويه اي است.

انواع انتزاع

الف) انتزاع رویه ای:

توالی مشخص از دستورالعمل هاست که عملکرد خاصی دارد.

ب) انتزاع داده ای:

مجموعه ای مشخص از داده ها که یک شئ را توصیف می کند.

ج) انتزاع کنترل:

مکانیزمی برای کنترل برنامه است.