انواع دید در پایگاه داده

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
پایگاه داده
مقاله بعدی:مفاهیم پایه در معماری پایگاه داده
مقاله قبلی:گونه های موجود ساختار داده ای

دید ادراکی(مفهومی)

1- ديد طراح پايگاه داده‌ها نسبت به داده‌هاي ذخيره‌شده است.

2- جامع است.

3- در يك محيط انتزاعي مطرح است.

4- با عناصر ساختاري اساسي (مثل جدول) همان ساختار داده‌ طراحي مي‌شود.

5- شماي ادراكي نوعي برنامه است حاوي دستورات تعريف و كنترل داده‌ها. سطح ادراكي در واقع همين شماي ادراكي است.

6- شماي ادراكي به سيستم داده مي‌شود و در كاتالوگ سيستم نگهداري مي‌شود.

ديد خارجی

1- ديد كاربر خاص نسبت به داده‌هاي ذخيره‌شده در پايگاه داده است.

2- جزئي است.

3- در سطح انتزاعي مطرح است.

4- روي ديد ادراكي طراحي و تعريف مي‌شود.

5- شماي خارجي نوعي برنامه است حاوي دستورات تعريف و كنترل داده‌ها در سطح خارجي كه توسط كاربر اين سطح نوشته مي‌شود.

6- به تعريف مجموعه ديدهاي خارجي كاربر، سطح خارجي گفته مي‌شود.

7- هر كاربر مي‌تواند تعدادي ديد داشته باشد.

8- چند كاربر مي‌توانند در يك ديد مشترك باشند.

ديد داخلی

1- ديد DBMS و طراح پايگاه داده‌ها است و در سطحي پايين‌تر از سطح ادراكي، نسبت به كل داده‌هاي ذخيره‌شده است.

2- در سطح فايلينگ منطقي مطرح است.

3- مبتني بر يك ساختار فايل است كه با نظر طراح پايگاه طراحي مي‌شود و به طراحي فيزيكي موسوم است.

4- در سطح داخلي پايگاه داده‌ها، فايلينگ منطقي تعريف مي‌شود.

5- شماي داخلي نوعي برنامه است كه توسط خود DBMS توليد مي‌شود و شرح فايلينگ منطق پايگاه است.