انواع لایه های مدل استاندارد OSI

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
شبکه های کامپیوتری
مقاله بعدی:لایه ی فیزیکی(physical)
مقاله قبلی:مدل استاندارد OSI

1) لایه ی فیزیکی(physical)

2) لایه ی پیوند داده(Data Link)

3) لایه ی شبکه(Network)

4) لایه ی انتقال(Transport)

5) لایه ی نشست(Session)

6) لایه ی نمایش(Presentation)

7) لایه ی کاربرد(Application)


نکته
در همه ی نود های شبکه الزاما این هفت لایه برقرار نمی باشد.مثلا نود های هسته ی شبکه که نقش کاربری ندارند فقط سه لایه ی physical,Data Link,Network را دارند و کافی است.


Osi model.JPG