انواع معماری و ویژگی های آن ها

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
پایگاه داده
مقاله بعدی:مدل رابطه‌ای و بخشهای اساسی آن
مقاله قبلی:تكنولوژی پايگاه داده‌ها

انواع معماري

1.معماري متمركز

در اين معماري يک پايگاه داده روي يک سيستم کامپيوتري و بدون ارتباط با سيستم ديگر ايجاد مي شود .

Untitled1.jpg

2.معماري نامتمركز

معماري مشتري - خدمتگزار

هر معماري که در آن قسمتي از پردازش را يک برنامه، سيستم يا ماشين انجام دهد و انجام قسمت ديگري از پردازش را از برنامه ، سيستم يا ماشين ديگر

بخواهد معماري مشتري- خدمتگزار ناميده مي شود.

Untitled2.jpg

طرحهاي معماري مشتري - خدمتگزار

از نظر تعداد مشتري و خدمتگزار

1- چند مشتري – يك خدمتگزار

2- يك مشتري – چند خدمتگزار

3- چند مشتري – چند خدمتگزار

از نظر پيكربندي سخت‌افزاري

الف- معماري حول كامپيوتر بزرگ

Untitled3.jpg

ب- معماري حول شبكه

Untitled4.jpg

مزاياي معماري مشتري – خدمتگزار در مقايسه با معماري متمركز

-تقسيم پردازش

-كاهش ترافيك شبكه

-استقلال ايستگاههاي كار

-اشتراك داده‌ها

معماري توزيع‌شده

مجموعه اي از داده هاي ذخيره شده که منطقا به يک سيستم تعلق دارند ولي در مانه هاي مختلف يک يا بيش از يک شبکه توزيع شده اند.

نماي يك مانه در معماري توزيع‌شده

Untitled5.jpg

معماري توزيع‌شده با سه مانه

Untitled6.jpg

ويژگيهاي معماري توزيع‌شده

-مجموعه‌اي است از داده‌هاي منطقا مرتبط و اشتراكي

-داده‌ها به بخشهايي تقسيم و در مانه‌ها توزيع شده‌اند.

-بعضي بخشها ممكن است به طور تكراري در مانه‌ها ذخيره شده باشند.

-مانه‌ها از طريق شبكه بهم مرتبط‌اند.

-داده‌هاي هر مانه تحت كنترل يك DBMS است.

-DMBS هر مانه، مي‌تواند برنامه‌هاي كاربردي محلي را به طور خودكار اجرا كند.

-هر DBMS حداقل دراجراي يك برنامه كاربردي سرتاسري مشاركت دارد.

مزاياي معماري توزيع شده

-سازگاري و هماهنگي با ماهيت سازمانهاي نوين.

-كارايي بيشتر در پردازش داده‌ها.

-دستيابي بهتر به داده‌ها.

-اشتراك داده‌ها.

-افزايش پردازش موازي.

-كاهش هزينه ارتباطات.

-تسهيل گسترش سيستم.

-استفاده از پايگاه داده‌هاي از قبل موجود.

معايب معماري توزيع‌شده

-پيچيدگي طراحي سيستم.

-پيچيدگي پياده‌سازي.

-كاهش كارايي در برخي موارد.

-هزينه بيشتر.

-مصرف حافظه بيشتر.

معماري چندپايگاهي

Untitled00.jpg

معماري با پردازش موازي

در اين گونه سيستمها معمولا تعداد زيادي تراکنش در ثانيه و بطور موازي اجرا مي‌شود.

طرح كلي معماري با پردازش موازي

Untitled00.jpg

طرح هاي معماري با پردازش موازي
الف- معماري با حافظه مشترك

مزيت: ارتباط بين پردازنده‌ها به طور كارا انجام مي‌شود.


عيب: نمي‌توان بيش از 32 يا 64 پردازنده داشت. زيرا احتمال بروز تنگنا در باسهاي حافظه‌اي يا شبكه ارتباطي افزايش مي‌يابد.

Untitled01.jpg

ب- معماري با ديسكهاي مشترك

مزيت:

1- عدم بروز تنگنا در باسهاي حافظه‌اي

2- تسهيل تحمل خرابي

عيب:دشواري در گسترش سيستم.


Untitled002.jpg

ج- معماري بي‌اجزاء مشترك

مزيت: تسهيل گسترش

عيب: هزينه ارتباط و دستيابي‌هاي غيرمحلي زياد است.

Untitled003.jpg

د- معماري سلسله‌مراتبي

Untitled004.jpg


معماري سيستم پايگاههاي همراه

Untitled006.jpg