انواع نیازمندی ها

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:مدل های برنامه نویسی
مقاله قبلی:گام های اساسی برای نوشتن نرم افزار

انواع نیازمندی ها

  1. نیازمندی های داده ای: تعیین اشیاء داده ای ، ویژگی و روابط میان آن ها
  2. نیازمندی های توابعی: نحوه تبدیل داده ها در درون یک سیستم
  3. نیازمندی های رفتاری: تایید وقایع و رخداد ها بر روی سیستم را نشان می دهد