ايجاد يك مدل جريان داده ها

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:فرهنگ داده ها
مقاله قبلی:ايجاد يك نمودار رابطه – موجوديت

ايجاد يك مدل جريان داده ها

رهنمودهاي ساخت DFD عبارتند از :

  1. سطح صفر نمودار جريان داده ها بايد نرم افزار/ سيستم را به صورت تك حبابي نشان دهد.
  2. ورودي خروجي اصلي بايد به دقت بررسي شوند .
  3. پالايش بايد با جداسازي فرآيندهاي كانديدا، اشياء داده اي وباجداسازي برنامه هاي ذخيره شده اي كه قرار است درسطح بعدي ظاهر شوند ، آغاز گردد.
  4. تمام پيكانها و حبابها بايد به وسيله اسامي بامفهوم وپرمعنا نامگذاري شوند.
  5. استمرارجريان اطلاعات بايد از سطحي به سطح ديگر حفظ شود.
  6. يك حباب بايد در زمان مناسب پالايش شود.