بازپرس

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
مقاله بعدی:بين مقامات قضايی دادسرا سلسله مراتب وجود دارد
مقاله قبلی:داديار
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

بازپرس، مستنطق و يا قاضی تحقيق ، به قاضی ای گفته می شود كه جمع آوری دلايل، جلوگيری از فرارمتهم يا مخفی شدن او را بر عهده دارد و نظر نهايی خود را درباره بزهكار بودن و يا بيگناه بودن متهم اعلام می كند. بازپرس وظيفه مهم و حساسی را بر عهده دارد . به هر ميزان كه بازپرسها استقلال داشته باشند ، به همان نسبت نيز می توان شاهد روند رسيدگيهای عادلانه بود.