برنامه ریزی پروژه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار1
مقاله بعدی:مدیریت و تحلیل ریسک
مقاله قبلی:متریک های نرم افزاری

وظایف مدیر پروژه

مدیر پروژه باید:
1-زمان شروع
2-اتمام پروژه
3-منابع مورد نیاز
4-تعیین افراد متخصص را تخمین بزند.
هدف برنامه ریزی پروژه فراهم نمودن زمینه ای است که باعث شود مدیر تخمین های معقولی برای منابع، هزینه و زمان بندی داشته باشد.تخمین ها در ابتدای پروژه انجام می شود و باید بطور منظم در طول پروژه بروز شود.


اقدامات برنامه ریزی

اولین فعالیت در برنامه ریزی پروژه مشخص نمودن محدوده ی نرم افزار است. محدوده ی نرم افزار توصیف کننده ی داده ها و کنترل هایی است که باید پردازش شود . عملکرد، کارایی، محدودیت ها، روابط، قابلیت اطمینان، رابطه ی مشتری و ... این محدوده را مشخص می کنند.


امکان سنجی

آیا پروژه امکان پذیر است یا خیر و آیا پروژه در ابعاد و محدوده ی مشخص شده اجرایی هست یا خیر.


منابع

از کارهای برنامه ریزی نرم افزار تخمین منابع لازم برای انجام فعالیت توسعه ی نرم افزار است.
مؤلفه های قابل استفاده ی مجدد نرم افزار اجزای تشکیل دهنده ی نرم افزار هستند که به سه صورت زیر می باشد:
1-مؤلفه های خارجی
2-مؤلفه های کاملا آزمایش شده
3-مؤلفه های جدید

Manabe.png


تخمین پروژه های نرم افزاری

نرم افزار گران ترین عنصر تمام سیستم های کامپیوتری است و یک خطا می تواند هزینه های زیادی را در بر داشته باشد. یک نوع تخمین نرم افزار تجزیه به نرم افزارهای کوچک تر است.


تکنیک های تجزیه

1-تخمین بر اساس اندازه ی نرم افزار : فیلیپس می گوید یک روش تجزیه، تقسیم توابع به زیر توابع است.
2-تخمین بر مبنای مسئله.
3-تخمین بر مبنای فرآیند :متداول ترین روش برای تجزیه است که هر فرآیند به مجموعه ای نسبتا کوچک از کارها تقسیم می شود و فعالیت لازم برای انجام هر کار تخمین زده می شود.


دسته بندی نیازهای غیر کارکردی از نظر اهمیت

1-ضروری:وجود آن لازم است و بدون آن سیستم غیر قابل قبول است.
2-مطلوب :با انجام این نیاز رضایت مشتری از سیستم بیشتر خواهد شد لذا بر تعداد کاربران افزوده می شود.
3-اختیاری:مانند خدمات بدون کارت در یک عابر بانک.