برنامه سازی ساخت یافته

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی نرم افزار2
مقاله بعدی:اصول و مبانی آزمون نرم افزار
مقاله قبلی:طراحی رابط کاربر
 • دایجک استرا کاربرد مجموعه ای از سازه های محدود منطقی را پیشنهاد داد که از طریق انها هر گونه برنامه ای قابل شکل گیری بود.
 • این ساخت ها عبارتند از: توالی ، وضعیت ، تکرار.
 • توالی مراحل پردازشی ضروری در تعیین هر الگوریتم را اجرا می کند.
 • وضعیت امکان پردازش انتخابی بر اساس رخداد منطقی را فراهم میکند.
 • تکرار حلقه زنی را امکان پذیر می سازد.

تصویر ساختمان های روندنما در زیر نمایش داده شده است :

نماد توری شکل شرط منطقی را نمایش می دهد.

پیکان ها نماینگر جریان کنترل هستند.


Sakhteman ravand.PNGنکته
سازه های ساختیافته پیچیدگی برنامه را کاهش داده و بدین طریق خوانایی , آزمون و نگهداری را تقویت می کند.نکته
سازه های ساختیافته قطعات منطقی هستند که به خواننده امکان می دهند تا عناصر رویه ای یک پیمانه را شناسایی کند نه اینکه طراحی یا برنامه را خط به خط بخواند.


علائم طراحی گرافیکی

فلوچارت یا نمودارهای کادری الگوهای تصویری مفیدی هستند که به سادگی جزئیات رویه ای را مصور می سازند هر چند در صورت کاربرد غلط ممکن است به نرم افزاری نادرست منجر گردد.


سازه های ساختیافته ممکن است داخل یکدیگر قرار گیرند به واسطه این شیوه ممکن است یک طرح پیچیده منطقی ایجاد شود که هر یک از بلوک ها میتواند معرف پیمانه ای دیگر باشد و بدین ترتیب لایه بندی رویه ای که لازمه ساختار برنامه است انجام می گیرد.

پیچیدگی بیشتر همه ی آزمون های منطقی در امتداد مسیر فرار می تواند موجب دشواری جریان کنترل نرم افزار شده احتمال خطا را افزایش دهد و تاثیر منفی بر قابلیت خواندن و نگهداری داشته باشد.

دو راه حل:

 • نمایش رویه ای مجددا طراحی می شود به طوری که شاخه فرار در یک محل تو در تو جریان کنترل ضرورتی ندارد.
 • سازه های ساختیافته به شیوه ای کنترل شده نقض میگردند یعنی انشعاب محدودی خارج از جریان تو در تو طراحی می شود.

تصویر ساختمان های تودرتو در زیر نمایش داده شده است:


Sakhteman tudartu.PNG

نمودار کادری که یکی دیگر از ابزارهای طراحی گرافیکی است ناشی از تمایل و گرایش در جهت ایجاد یک نمایش طراحی رویه ای است که موجب تخطی از سازه های ساختیافته نمی شود.

و دارای مشخصات زیر هستند:

 • قلمرو کاری کاملا مشخص و به عنوان یک نمایش تصویری به وضوح قابل رویت است.
 • انتقال اختیاری کنترل غیر ممکن است.
 • حوزه داده های محلی و/یا سراسری به راحتی قابل تعیین است.
 • نمایش بازگشت آسان است.

نمودار کادری نیز مانند فلوچارت ها به هنگام پالایش عناصر پردازشی یک پیمانه در چندین صفحه لایه بندی می شود.

برای نمایش توالی دو کادر از پایین به بالا به یکدیگر متصل می شوند.

Kadri.PNG


علائم طراحی جدولی

در ایجاد جدول تصمیم گیری مراحل زیر طی می شود:

 • تمامی اعمال مرتبط با یک رویه خاص را فهرست کنید.
 • تمامی شرایط طی اجرای رویه را لیست کنید.
 • مجموعه خاص شرایط را با اعمال و اقدامات بخصوصی که ترکیبات غیر ممکن شرایط را برطرف می سازند مرتبط نمایید یا اینکه هر گونه جابجایی ممکن در شرایط ایجاد کنید.
 • با بیان اعمال انجام شده در ارتباط با مجموعه شرایط قوانین را تعریف کنید.


Jadval.PNG


زبان طراحی برنامه(PDL)

زبان طراحی برنامه(PDL) که انگلیسی ساختیافته یا شبه کد نیز نام دارد یک زبان آمیخته است به طوریکه واژگان یک زبان ونحو کلی زبان دیگر را به کار می برد.

تفاوت بین PDL ویک زبان واقعی برنامه نویسی مربوط به تفاوت متن روایتی است که مستقیما داخل دستورات PDL جاسازی می شود.

نحواصلی PDL باید در بر دارنده سازه هایی برای تعریف زیر برنامه ، توصیف رابط ،معرفی داده ها ،فنون ساخت بلوک ، سازه های شرطی ، سازه های تکرار و ساختارهای I/O باشد.

یک زبان طراحی باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

 • یک نحو ثابت از کلمات کلیدی که تمام سازه های ساختیافته ، تعاریف داده ها و ویژگی های پیمانه ای شدن را تهیه کند.
 • یک نحو آزاد از زبان طبیعی که ویژگی های پردازشی را تشریح کند.
 • تسهیلات تعریف داده که باید مشتمل بر ساختارهای داده ای ساده و پیچیده باشد
 • تعریف زیر برنامه وفنون فراخوانی که حالات مختلف توصیف رابط را پشتیبانی کند.

PDL یک زبان برنامه نویسی نیست. طراح می تواند بدون نگرانی از بابت خطاهای نحوی ، در صورت لزوم انطباق را ایجاد کند.

PDL زیر توضیح طراحی رویه ای را برای جزء ناظر امنیتی تعیین می کند:

PDL1.PNG

PDL2.PNG

PDL3.PNG