بعضی از مقررات

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

در بعضی از مقررات پیش‌بینی شده است که در صورت اجرای طرح دستگاه دولتی یا شهرداری، به مالک مکان تجاری, که خودش بهره‌برداری می‌کند و ملکش را اجاره نداده است، مبلغی به عنوان سرقفلی یا حقّ واگذاری پرداخت شود.

به دیگر سخن در تعیین ارزش ملکی که در معرض اجرای طرح عمومی قرار گرفته است، ارزش سرقفلی آن نیز محاسبه و به مالک پرداخت می‌گردد. در اینجا منظور از سرقفلی قابلیت تجاری محل است و به دلیل محروم شدن مالک از کسب و تجارت خود, مبلغی به عنوان سرقفلی محل به او داده می‌شود. می‌توان گفت که سرقفلی حقّ واگذاری این شخص به دیگران است که اگر طرح اجرا نمی‌شد می‌توانست سرقفلی را به دیگران واگذار نماید یا مکانی را که قابلیت تجاری داشت برای بهره‌برداری تجاری به دیگران واگذار کند. این در حالی است که بر اساس تبصرۀ 2 مادۀ 19 قانون روابط موجر و مستأجر، حقّ کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد, نه به مالک آن.