تأثير توبه بر اجرای حد لواط

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:حكم بوسيدن پسر بچه از روی شهوت
مقاله قبلی:تكرار تفخيذ

تأثير توبه بر اجرای حد لواط

1- توبه در صورت اثبات لواط با بينه

(ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد قتلا) كان الحد (أو رجماً أو جلداً) علی ما فصل؛ همان گونه كه در باب زنا گفته شد ، اگر لائط پيش از اقامه بينه توبه كند، حد از او ساقط می شود و فرقی نمی كند كه حد او قتل، سنگسار يا صد تازيانه باشد. بنابراين، اگر كسی لواط كند و پيش از اينكه شهود عليه او شهادت بدهند توبه كند، هيچ حدی بر او جاری نمی شود.

(ولو تاب بعده لم يسقط) الحد؛ اما اگر بعد از اقامه بينه توبه كند، حد از او برداشته نمی شود.

2- توبه در صورت اثبات لواط با اقرار

(وكذا) لو تاب (مع الإقرار، ولكن يتخير الإمام فی المقر) قبل التوبة (بين العفو والاستيفاء) كالزنی؛ اگر بعد از اقرار توبه كند، حد از او ساقط نمی شود، ولی امام بين عفو و جاری كردن حد بر او مخير است.