تأمين امنيت قضايی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
مقاله بعدی:تفهيم اتهام
مقاله قبلی:تفاوت احضار با جلب
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

شرط مهم تحقيق از متهم، تأمين امنيت او است . متهم بايد آزادانه در محضر مقام قضايی حاضر شود، دست بند و چشم بند نداشته باشد، هتك حرمت نشود و به طور كلی متهم بايد نسبت به مقام قضايی اعتماد كند. اين اعتماد در حسن جريان دادرسيها و در همكاری متهم با قاضی تأثير فراوانی دارد.