تاريخچه دادسرا در دنيا

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
مقاله بعدی:ب) تاريخچه دادسرا در ايران
مقاله قبلی:4- دوران انقلاب اسلامی
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

دادسرا برای نخستين بار در كشور فرانسه ايجاد شد . در ميان سلاطين كشور فرانسه مرسوم بود كه در دادگاهها، نمايندگانی داشته باشند تا بدين وسيله به حقوقشان تعرض نشود. به عبارت ديگر، نمايندگان پادشاه در دادگاهها مانع از صدور حكمي بر خلاف مصالح پادشاهان می شدند. در آن زمان ، اجرای حكم دادگاه اهميت زيادی داشت. هنگام صدور حكم می بايست بلافاصله آن را اجرا می كردند. تعلل در اجرای حكم دادگاه نوعی جرم محسوب می شد. در نتيجه سعی نمايندگان پادشاه بر آن بود كه از ابتدا حكمی عليه پادشاهان صادر نشود . از اين رو، به آنا ن حاميان پادشاه مي گفتند. بعد از ا نقلاب فرهنگی فرانسه، نويسندگان يا اعضای مجلس مؤسسان در ابتدا بر اين باور بودند كه چون ديگر پادشاهی وجود ندارد، پس وجود حاميان او نيز در دادگاه مفهومی نخواهد داشت . از اين رو در طرح های نخستين انقلاب فرهنگی، دادسراها در كشور فرانسه حذف شدند، اما اعضای مجلس مؤسسان به زودی دريافتند كه اين نمايندگان پادشاه، در دادگاهها وظايف مهمی را بر عهده دارند. يكی از وظايف آنها، تعقيب جرايم بود . در آن زمان تعقيب جرايم به نفع پادشاه بود . به دليل اينكه مجازات بيشتر جرمها جزای نقدی بود و جزای نقدی به خزانه های پادشاه سپرده می شد. پس سود پادشاه در اين بود كه جرايم ارتكابی ، تعقيب شود. به علاوه ، تعقيب مجرمان نشانگر قدرت و عظمت پادشاه بود و در نهايت نظم را در كشور برقرار ميكرد. هنگامی كه اعضای مجلس مؤسسان متوجه منافع نمايندگان پادشاه شدند ، تصميم گرفتند نمايندگان و حاميان پادشاه با عنوان حاميان جمهوری در دادگاهها حضور داشته باشند. در كشور فرانسه از دادستان با عبارت precure ياد می شود. از اين زمان به بعد اين نهاد فرانسوی در ديگر كشورها نيز ايجاد شد. در دنيای امروز دادسرا در بيشتر كشورها تشكيل شده است . دادسرای هر كشور ، ويژگيهای خاص آن ديار را دارد. اما در مجموع دادسرا يا نهاد انقلاب در تمامی كشورهای جهان، كشورهايی كه سيستم قضايی شان شناخته شده است، وجود دارد.