تبعیت از مقررات خاص مرور زمان

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:برخورداری از بعضی مزایای قانونی
مقاله قبلی:جنبه شکلی اسناد تجاری

ویژگی سوم اسناد تجاری آن است که مطالبه ی وجه سند و اقامه ی دعوی علیه مسئولین آن از مقررات خاصی تبعیت می‌کند و به طور کلی دارای مرور زمان خاص خود می‌باشند. از این میان می‌توان به مواد 279، 280، 274، 286، 287 و 318 ق.ت در مورد برات و سفته و مواد 315، 317، 276، 287 و 318 ق.ت در خصوص چک اشاره کرد.