تحلیل حقوقی سرقفلی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:تحلیل حق سرقفلی
مقاله قبلی:تطور عرفی و قانونی سرقفلی در ایران

تحلیل اوّل: سرقفلی بخشی از اجاره‌بهاست.

تحلیل دوم: سرقفلی مالی در برابر نفس اقدام مالک به انعقاد عقد اجاره است.

تحلیل سوم: سرقفلی مالی است که مستأجر به مالک قرض می‌دهد.

تحلیل چهارم: سرقفلی مبلغی است که مستأجر ثانی به مستأجر اوّل می‌پردازد تا مزاحم و مانع تصرف او در عین مستأجره نشود.

تحلیل پنجم: سرقفلی عوض حقّ سرقفلی است.