تشریفات رسیدگی در دیوان

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
داوری تجاری بین المللی
مقاله بعدی:قانون قابل اجرا در ماهیت
مقاله قبلی:صلاحیت دیوان داوری

رسیدگی در دیوان داوری مطابق مقررات داوری کمیسیون سازمان ملل متحد درباره ی حقوق بازرگانی بین المللی مصوب ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ به عمل می آید که مختصراً آنسیترال (UNCITRAL) خوانده می شود. البته طرفین که بنا به اجازه حاصل از بند ۲ از ماده ۳ بیانیه حل و فصل دعاوی، قواعد آنسیترال را انتخاب کرده اند، آنرا اصلاح کرده و تغییراتی در آن داده اند و تبصره هایی به آن افزوده اند.