تصمیم گیری

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
سیستم های خبره
مقاله بعدی:درخت تصمیم گیری
مقاله قبلی:داده کاوی


تعریف:

تصمیم‌گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد.

کیفیت مدیریت اساسا تابع کیفیت تصمیم گیری است ؛ زیرا کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آنها بدست می‌آید ، همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که اتخاذ می‌شود. در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم‌گیرنده است که تصمیم‌گیری براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره که در دهه‌های اخیر مورد توجه محقق قرار گرفته است بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می‌شود.

تابع سودمندی (Utility Function)

(a≥b if and only if u(a)≥u(b

تصمیم‌گیری چندمعیاره(Multi-criteria Decision Making)

چندین معیار در تصمیم‌گیری تاثیر دارد.

تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) شامل تصمیم گیری چند شاخصه ( MADM ) و تصمیم گیری چند هدفه ( MODM ) می شود.

‌شکل زیر مثالی از انتخاب خودرو می‌باشد:

مثال انتخاب خودرو در تصمیم گیره چندمعیاره.JPG

فازهای تصمیم‌گیری (از نگاه سایمون)

سه فاز تصمیم گیری.JPG