تعاریف پایه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
پایگاه داده
مقاله بعدی:مزایا و معایب روش نرمالترسازی
مقاله قبلی:قواعد استنتاج آرمسترانگ

بستار F

مجموعه تمام FD هایی که از FDهای موجود در F قابل استنتاج باشد (با استفاده از قواعد آرمسترانگ) را بستار F می نامیم و با F+ نشان می دهیم.

وابستگی تابعی افزونه

مثال) با فرض سه رابطه (R1(A , B) ، R2(B , C) ، R3(A , C ، اگر داشته باشیم : A→B ، B→C و A→C ، وابستگی تابعی A→C می تواند افزونه باشد و می تواند نباشد، چون با استفاده از قواعد آرمسترانگ، از FD های دیگر بدست می آید.

سمت چپ کاهش ناپذیر: مثال)

{(Z,W)→Y

Z→Y}

سمت چپ وابستگی Z , W) → Y) کاهش پذیر است و میتوان W را حذف کرد.

مجموعه كاهش‌ناپذير وابستگيهاي تابعي

مجموعه‌اي از وابستگيهاي تابعي R، به نام F را كاهش‌ناپذير (کمینه) گوييم اگر:

در F وابستگي تابعي افزونه نباشد.

در سمت راست هر FD از F صفت ساده وجود داشته باشد.

هيچ صفتي در سمت چپ FDهاي F افزونه نباشد. (سمت چپ FD در صورت مرکب بودن کاهش ناپذیر باشد)

نکته: برای هر مجموعه ای از FDها، حداقل یک مجموعة معادل که مینیمم (کمینه، غیرقابل کاهش) باشد وجود دارد.

مثال)فرض کنید {R= {A,B,C,D و FD های زیر داده شده است. مجموعه کمینه معادل آن را حساب کنید. ابتدا رابطه ها بسط می دهیم براساس قواعد آرمسترانگ بعد سمت چپ را نگاه می کنیم که قابل کاهش است یا نه، بعد تکراری بودن را چک می کنیم نهایتا اگر قابل کاهش نبودند به مجموعه نهایی دست یافته ایم.

Abc.jpg

مثال)

Ab.jpg