تعداد بينه در اثبات حد زنا

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:شرايط قبول شهادت
مقاله قبلی:حكم اقرار كننده در صورت نسبت دادن زنای خود به شخصی معين

تعداد بينه در اثبات حد زنا

(و)كذا يثبت الزنا (بالبينة)؛ زنا با بيّنه و دليل (شهادت عادلان) ثابت می شود.

(كما سلف) في الشهادات من التفصيل؛ مصنّف در كتاب شهادات، مسئله بيّنه را به تفصيل، بحث و بررسی كرده اند.

(ولو شهد به أقل من النصاب ) المعتبر فيه وهو أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتان أو رجلان و أربعة نسوة وإن ثبت بالأخير الجلد خاصة (حدوا) أي من شهد و إن كان واحدا (للفرية)؛ اگر شهودی كه به زنای كسی شهادت می دهند، كمتر از مقدار لازم باشند [۱] شهود را حد میزنند. از اين رو، بيّنه ای كه در مبحث زنا مطرح می شود با ديگر مباحث ، تفاوت دارد . بيّنه در اموری غير از زنا ، شهادت دو شاهد عادل است؛ اما درباره ی زنا،همان گونه كه بيان شد، متفاوت است زيرا مرتكب قذف شده اند [معنای « للفرية »].

اینجا، شارح اشاره می كند كه اگر شهود زنا دو مرد و چهار زن باشند ، به شهادت ايشان، تنها جلد [شلاق] ثابت می شود و نه رجم ، يعنی با اين بینه نمی توان زنا را آن گونه كه حد آن رجم « سنگسار » باشد، ثابت كرد.

وهي الكذبة العظيمة؛ « فريه » در لغت به معنای دروغ عظيم است.

لأن الله تعالي سمي من قذف ولم يأت بتمام الشهداء كاذبا؛ زيرا خداوند متعال در قرآن كريم شخصی را كه ديگری را قذف می كند و نمی تواند چهار شاهد اقامه كند، كاذب به شمار آورده است.

فيلزمه كذب من نسبه وجزم به من غير أن يكون الشهداء كاملين وإن كان صادقاً في نفس الأمر؛

با نگرش به آية شريف ، اگر چهار شاهد نياورد، چون به ديگری نسبت زنا داده، كاذب است و حد قذف بر وی جاری می شود اگرچه ، در واقع ، راست گفته باشد.

والمراد أنهم يحدون للقذف؛ منظور از حدی كه بر شهود غيركامل می زنند، قذف است.

پاورقی

  1. يعنی چهار مرد عادل يا سه مرد و دو زن عادل يا دو مرد و چهار زن عادل