تعداد سوگند‌های لازم برای تحقق قسامه در جنایت بر نفس

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:چگونگی اجرای قسامه (1)
مقاله قبلی:تعریف لوث و مثال هایی از تحقق آن

تعداد سوگند‌های لازم برای تحقق قسامه در جنایت بر نفس

(وقدرها) أی قدرُ القسامة (خمسونَ یمیناً بالله تعالی فی العمد) إجماعاً (والخطاء) علی الأشهر؛ اندازۀ قسامه را پنجاه قسم گفته‌اند. اگر پنجاه قسم ادا شود، اجماع این است که قتل عمد ثابت می‌شود و مشهور این است که قتل خطئی هم با پنجاه قسم ثابت می‌شود.

وقیلَ خمسة وعشرون لصحیحةِ عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) والأول أحوط وأنسب بمراعاة النفس؛ بعضی گفته‌اند که در قتل خطئی پنجاه قسم لازم نیست، بلکه بیست و پنج قسم کافی است، ولی اگر پنجاه قسم باشد، هم احوط است و هم به مراعات جان مردم نزدیک‌تر است.

ولو تعدد المدعی علیه فعلی کلِ واحدٍ خمسون علی الأقوی؛ اگر مدعی‌علیه متعدد باشد؛ یعنی، چند نفر متهم به قتل شده باشند، برای اثبات قاتل بودن هر کدامشان، باید پنجاه قسم ادا شود؛ چون مدعی‌علیهم متعدد هستند.