تعدد بزه ديده

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

اگر از جرمی چند نفر ضرر و زيان ببينند با شكايت هر يك از آنها تعقيب جزايی شروع می شود. اما هنگامی كه می خواهيم تعقيب را پايان دهيم ، قرار موقوفی تعقيب صادر و پرونده را مختومه نماييم بايد تمامی افرادی كه شكايت كرده اند، اعلام گذشت كنند.