تعریف

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

در این مرحله سعی می شود که هدف مشخص گردد و کلیه ی نیاز های موجود ورفتارهای مورد انتظار سیستم بررسی شود و در حقیقت در این مرحله عملیات جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی انجام شده و پس از تجزیه و تحلیل مسئله، شرح نیازمندی ها و مستندات موجود تهیه و تکمیل گردد. در این مرحله عملکردمطلوب، نوع وضعیت سیستم، نوع رابطه ها، محدودیت ها و موانع شناسایی می گردد.
الف) جمع آوری داده ها
ب) اهداف مورد انتظار سیستم
ج) تهیه ی مستندات
د) تعیین نیازها
ه) تجزیه و تحلیل سیستم