تعیین افرادی که باید سنگ پرتاب کنند

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:کیفیت حضور مردم برای مشاهده سنگسار (به منظور پند‌آموزی)
مقاله قبلی:بیان حکم مرد یا زنی که به هنگام سنگسار، موفق به فرار شوند

تعیین افرادی که باید سنگ پرتاب کنند

(و) حیث یثبت الزنی بالبیّنة (یبدا) برجمه الشهود وجوباً. (وفی) رجم (المقر) یبدأ امام (علیه السلام) ویکفی فی البدائة مسمّی الضرب؛ اگر زنا با بیّنه ثابت شده باشد، هنگام رجم واجب است که ابتدا شهود او را رجم ‌کنند، اما اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، هنگام رجم، ابتدا امام می‌بایست او را رجم کند. در رجم امام و شهود نیز کافی است که رجم به اندازه‌ای انجام شود که مسمای ضرب تحقق یابد و رجم صدق کند.