توبه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:ادعای جهالت يا اشتباه
مقاله قبلی:تصديق بينه از سوی مشهودعليه

توبه

(والتوبة قبل قيام البينة) علي الزاني (تسقط الحد ) جلداً كان أم رجما علي المشهور؛ توبه كردن متهم، قبل از شهادت مشهود، حد را ساقط می كند. و شلاق يا سنگسار بودن حد نيز تأثيری در اين فتوای مشهور ندارد.

لاشتراكهما في المقتضي للإسقاط؛ اگر زنای عادی كرده باشد، حد جلد دارد كه آن نيز ساقط می شود. اگر زنای محصنه كرده است ، حد رجم دارد؛ اما اگر توبه كرده است، « والله يحب التّوابين ».

(لا) إذا تاب (بعدها) فإنه لا يسقط علي المشهور؛ اما اگر بيّنه شهادت داد و زنا ثابت شد، سپس توبه كرد، توبة وی فايده ندارد؛ اين نيز فتوای مشهور است.

للأصل؛ البتّه، اين به دليل استصحاب بقای حكم است زيرا از طريق شهادت شهود، حد بر وی ثابت شده است، حال كه توبه كرده است، شک می كنيم كه آيا حد ساقط است يا نه؟ در اين مواقع، استصحاب بقای حد می كنيم و می گوييم« حد باقی است. »

وقيل: يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة؛ بعضی نيز گفته اند: «اگر شهود بر زنای وی شهادت دهند، سپس توبه كند، حاكم مخير است؛ می تواند حد بر وی جاری كند و می تواند وی را عفو كند.

ولو كانت التوبة قبل الإقرار فأولي بالسقوط؛ اگر توبه پيش از اقرار باشد، به طريق اولی، حد از وی ساقط می شود.

وبعده يتخير الإمام في إقامته؛ اما اگر پس از اقرار توبه كند ، امام مخير است . اگر خواست اجرای حد می كند و اگر نخواست وی را معاف می دارد.

وسيأتي؛ در جلسات بعدی درباره اين مسئله بيشتر، بحث خواهيم كرد.