حكم بوسيدن پسر بچه از روی شهوت

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:حكم خوابيدن دو مرد برهنه در زير يک لحاف
مقاله قبلی:تأثير توبه بر اجرای حد لواط

حكم بوسيدن پسربچه از روی شهوت

(ويعزّر من قبل غلاماً بشهوة) بما يراه الحاكم، لأنه من جملة المعاصی، بل الكبائر، للتّوعد عليه بخصوصه بالنار؛ اگر كسی پسربچه ای را از روی شهوت ببوسد ، تعزير می شود. مقدار تعزير نيز توسط حاكم تعيين می شود. زيرا اين عمل از گناهان كبيره است و در روايات درباره آن وعده عذاب و آتش آمده است.

فقد روی أن «من قبل غلاماً بشهوة لعنه ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنّم وساءت مصيراً »؛ در روايت آمده است كه اگر كسي پسربچه ای را از روی شهوت ببوسد ، ملائكه آسمان و زمين و ملائكه رحمت و غضب الهی همه او را لعن می كنند و برای او آتش جهنم مهيا می شود و اين سرنوشت بدی است.

وفی حديث آخر « من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار »؛ در حديثی ديگر آمده است كه اگر كسی پسربچه ای را از روی شهوت ببوسد، خداوند در روز قيامت لجامی از آتش به دهان او می زند.